یکی از بزرگترین مشکلات درسرتاسر دنیا , آموزش زبان برای گروه های سنی نوجوانان تا سالهای اخیر , نبود کتابهای مناسب برای آموزش این گروه سنی بود که بعد از انتشار کتابهای HEY THERE این مشکل حل شد.
با کمی دقت درمیابیم که نوجوانانی که در سالهای گذشته طی چند سال متوالی در آموزشگاه های مختلف برای یادگیری زبان تلاش میکردند چندان موفق نبوده اند زیرا کتابهایی که به آنها تدریس می شد مخصوص گروه های سنی بزرگسال یا کودک بود .
کتاب های HEY THERE شامل موضوعات گوناگون و جذاب برای نوجوانان میباشد و همچنین این کتابها دارای فیلم های آموزشی بسیار دیدنی و جذاب هستند که در طول ترم همراه با آموزش کتاب این فیلها برای زبان آموزان به نمایش گذاشته میشود.
کتاب Active Listening با درس هایی برنامه ریزی شده و فعالیت های مشخص در یک دوره زمانی سطح Listening و Speaking زبان آموزان را بالا می برد. این کتاب به عنوان supplementary در کنار کتابهای Hey There کار می شود.