آموزش زبان روسی

زبان روسی


آموزشگاه زبان دانشفر دوره های مکالمه  VIP زبان روسی را با کتاب های راه روسیه  برگزار می نماید.
کتاب های راه روسیه برای آموزش مکالمه روان روسی و در راستای پاسخگویی به نیازهای روزمره زبان آموزان طراحی شده است.

آموزش زبان روسی

کلاس های زبان روسی مرکز زبان دانشفر با تنوع بسیار ایده آل و در هر بازه زمانی که شما بخواهید به صورت خصوصی برگزار می شود. تمامی مهارت های مورد نیاز زبان آموزان اعم از نوشتن، خواندن، گوش دادن و صحبت کردن در این متد لحاظ شده و تقویت میشود و زبان آموزان پس از اتمام دوره به راحتی قادر به صحبت به زبان روسی خواهند بود.