Top Notch
1B1


 
 
     
     
     

 
1.در گروه بزرگسالان, زبان آموزاني كه بالاترين نمره را در كلاس مي گيرند top studentمحسوب مي شوند(به شرط 95 به بالا)
2.زبان آموزانی که absent fail معرفی شده اند , به دلیل غیبت بیش از حد , مجاز به ورود به جلسه امتحان نبوده اند.
3.زبان آموزانی که نمره آنها از 65 تا 70 شده است ,می توانند دوباره در امتحان شرکت کرده و در صورت کسب نمره بالا با نظر استاد مربوطه و آموزشگاه به ترم بعدی راه پیدا کند و این دسته از زبان آموزان با کلمه  re examine در کارنامه معرفی شده اند.
4.زبان آموزانی که absent معرفی شده اند , روز امتحان غایب بوده و مجاز به شرکت در آزمون مجدد با هماهنگی آموزشگاه میباشند.