please check this page after your final exam 
1.زبان آموزانی که دو ترم متوالی بالاترین نمره را در کلاس میگیرند و در کارنامه top student معرفی شده اند میتوانند با در دست داشتن پرینت از هر دو ترم از 30% تخفیف برای ثبت نام بهره مند شوند.
2.زبان آموزانی که absent fail معرفی شده اند , به دلیل غیبت بیش از حد, مجاز به ورود به جلسه امتحان نبوده اند.
3.زبان آموزانی که نمره آنها از 65 تا 70 شده است ,می توانند دوباره در امتحان شرکت کرده و در صورت کسب نمره بالا با نظر استاد مربوطه و آموزشگاه به ترم بعدی راه پیدا کند.
4.زبان آموزانی که absent معرفی شده اند , روز امتحان غایب بوده و مجاز به شرکت در آزمون مجدد با هماهنگی آموزشگاه میباشند.