Summit 1A 2
 
 
     
     
     

 
1.در گروه بزرگسالان, زبان آموزاني كه بالاترين نمره را در كلاس مي گيرند top studentمحسوب مي شوند(به شرط 95 به بالا)
2.زبان آموزانی که absent fail معرفی شده اند , به دلیل غیبت بیش از حد , مجاز به ورود به جلسه امتحان نبوده اند.
3.زبان آموزانی که نمره آنها از 65 تا 70 شده است ,می توانند دوباره در امتحان شرکت کرده و در صورت کسب نمره بالا با نظر استاد مربوطه و آموزشگاه به ترم بعدی راه پیدا کند و این دسته از زبان آموزان با کلمه  re examine در کارنامه معرفی شده اند.
4.زبان آموزانی که absent معرفی شده اند , روز امتحان غایب بوده و مجاز به شرکت در آزمون مجدد با هماهنگی آموزشگاه میباشند.