کلاس مکالمه زبان ایتالیایی

کلاس مکالمه زبان ایتالیایی

دوره های آموزش مکالمه زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان های خارجی دانشفر بصورت کلاس های خصوصی و استفاده از متـد آموزشی Nuovo Espresso برگزار می گردد.  مجموعه کتاب های آموزش زبان ایتالیاییNuovo Espresso  منبع اصلی یادگیری  این زبان برای شرکت در امتحان سفارت ایتالیا و اخذ ویزای تحصیلی دانشگاه های ایتالیا است. این مجموعه مورد تایید سفارت ایتالیا و دارای سه سطح میباشد. هر جلد از کتاب اسپرسو دارای 10 فصل می باشد.

کلاس مکالمه زبان ایتالیایی