قوانین و مقررات آموزشگاه زبان دانشفر
 
زبان آموزان و اولیای گرامی لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید.

1.زبان آموز موظف است قبض ثبت نام را تا پایان ترم نگهداری نماید.
2.بعد از ثبت نام قطعی تغییر روز و ساعت کلاس امکان پذیر نمی باشد.
3.شرط ارتقا به سطح بالاتر کسب حداقل 70 نمره از 100 می باشد.
4.در صورت انصراف از ثبت نام ظرف 48 ساعت پس ازثبت نام 10% و بیشتر از 48 ساعت 50% از کل شهریه کسر میگردد.پس از شروع ترم شهریه تحت هیچ شرایطی قابل برگشت یا انتقال به ترم بعدی نمیباشد.
5.زبان آموز موظف است جهت ثبت نام در ترم آینده قبل از امتحان فاینال  اقدام نماید.از ثبت نام در روز شروع کلاس معذوریم.
6.تعداد جلسات مجاز برای غیبت تمام روزها برای تمامی کلاسها2 جلسه میباشد.
7.در صورت ازدیاد جلسات غیبت زبان آموز اجازه شرکت در امتحان پایان ترم را نخواهد داشت.
8.زبان آموز موظف است حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در موسسه حضور داشته باشد و بعد از اتمام جلسه درسی سریعاً موسسه را ترک نماید.
9.بعد از اتمام کلاس در داخل راهروها تجمع نفرمایید.
10.به هیچ وجه جلوی درب ورودی موسسه توقف نفرمایید.
11.شهریه دانشجوی اخراجی غیر قابل برگشت می باشد.
12.زبان آموز مجاز به مرخصی نمی باشد.در غیر اینصورت ملزم به شرکت در آزمون تعیین سطح می باشد.
13.زبان آموز موظف است در روز و ساعت مشخص شده برای امتحان پایان ترم حضور داشته باشد در غیر اینصورت حداقل دو روز قبل از امتحان هماهنگی های لازم با آموزشگاه انجام شود.
14.خوردن و آشامیدن در محیط کلاس در زمان تدریس ممنوع می باشد.
15.داشتن همراه به عنوان میهمان در کلاس اکیدا ممنوع می باشد.
16.انتخاب استاد در ساعت ها و سطوح مختلف به عهده آموزش موسسه میباشد.
17.استفاده از تلفن همراه در کلاس ممنوع است.
18.استعمال دخانیات در فضای آموزشی موسسه ممنوع است.
19.کلیه اطلاع رسانی های موسسه به هر عنوان با زبان آموزان تنها از طریق برد و سایت آموزشگاه صورت می پذیرد. خواهشمند است در این خصوص دقت لازم را به عمل آورید.
20.عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان با پارک اتومبیل مقابل منزل ایشان (در صورت بروز هرگونه مشکل، موسسه هیچگونه مسئولیتی ندارد).