Top Notch 3B2

 
 
     

1.زبان آموزانی که دو ترم متوالی بالاترین نمره را در کلاس میگیرند و در کارنامه top student معرفی شده اند میتوانند با در دست داشتن پرینت از هر دو ترم از 30% تخفیف برای ثبت نام بهره مند شوند.
2.زبان آموزانی که absent fail معرفی شده اند , به دلیل غیبت بیش از حد , مجاز به ورود به جلسه امتحان نبوده اند.
3.زبان آموزانی که نمره آنها از 65 تا 70 شده است ,می توانند دوباره در امتحان شرکت کرده و در صورت کسب نمره بالا با نظر استاد مربوطه و آموزشگاه به ترم بعدی راه پیدا کند و این دسته از زبان آموزان با کلمه  re exman در کارنامه معرفی شده اند.
4.زبان آموزانی که absent معرفی شده اند , روز امتحان غایب بوده و مجاز به شرکت در آزمون مجدد با هماهنگی آموزشگاه میباشند.