کره ای

آموزشگاه زبان دانشفر با بهره گیری از جدیدترین منابع و روشهای آموزشی، کلاس های کره ای بر پایه مکالمه (Speaking-based) برگزار می کند.

کلاس های کره ای همراه با Song , Movie برگزار می شود.

متد آموزشی کتاب های Active korean می باشد که در 4 ترم و هر ترم در 12 جلسه گروهی برگزار می گردد.