تلفن:44290422-44405138-44290423
فکس:44290424
آدرس پستی:تهران- خیابان جنت آباد شمالی - خیابان 20 متری گلستان غربی- پلاک  57