از زبان آموزان گرامی تقاضا میشود جهت اطلاع از اخبار آموزشگاه از جمله اعلان تعطیلی ها درسایت و  کانال تلگرام عضو شوید.


زبان آموزان گرامی اخبار روز  را از طریق سایت و تلگرام دنبال کنید .