برگزاری کلاس های Online همراه با پشتیبانی مستمر 

لازم به ذکر است، به منظور جبران عقب افتادگی کلاسها، کلاس های ترم تابستان فشرده تر برگزار خواهد شد.

امیدواریم با مرور مطالب و‌ درس های گذشته، زبان آموزان برای شروع  کلاس ها آمادگی لازم را پیدا کنند.